מדיניות פרטיות

שרביב בע"מ: מדיניות פרטיות
שרביב בע"מ, חברה ליזמות ובנייה (להלן: "שרביב") המפעילה את אתר האינטרנט: www.sharbiv.co.il , (להלן "האתר") מבקשת להביא לידיעת משתמש האתר (להלן: "המשתמש") מדיניות פרטיות זו (להלן: "מדיניות הפרטיות").

שרביב עשויה לעדכן מעת לעת את מדיניות הפרטיות שלה על ידי מתן הודעת עדכון פרטיות באתר ו/או בשירותי שרביב. מדיניות הפרטיות מתייחסת רק למידע הנאסף  על ידי שרביב, אך לא כזה הנאסף על ידי צדדי ג' אליו המשתמש עשוי לפנות דרך קישורים באתר שרביב אל צדדי ג' כגון רשתות חברתיות ואפליקציות למיניהן. שרביב אינה אחראית לשמירת פרטיות המשתמשים באתרים ובאפליקציות של צדדי ג' כנ"ל.

שרביב אוספת מידע אודות המשתמש אך ורק על פי הסכמתו של המשתמש ו/או איסוף שהינו הכרחי לצורך מתן שירותי שרביב ותפעול עסקי שרביב, הכל בהתאמה להתחייבויות החוזיות והמשפטיות של שרביב ולצורך שמירת בטחון המערכות של שרביב ו/או לקוחותיה ו/או לשם שמירת אינטרסים לגיטימיים אחרים של שרביב.

ידוע למשתמש, כי לצורך קבלת חלק משירותי האתר, מתבקש המשתמש למסור לחברת שרביב את פרטיו האישיים כגון: שם, כתובת דואר אלקטרוני וטלפון (להלן: "הפרטים האישיים"). כמו כן, הפרטים האישיים של המשתמש נאספים על ידי חברת שרביב במסגרת שימושו של המשתמש באתר ו/או בדפים של שרביב ברשתות החברתיות ו/או פנייתו לחברת שרביב.

לצורך קבלת שירות מיטבי מחברת שרביב, המשתמש מתחייב למסור פרטים נכונים, מלאים ואמיתיים. המשתמש רשאי בכל עת לעדכן את פרטיו האישיים והוא נושא באחריות הבלעדית לעשות כן.

החברה מבקשת להבהיר, כי הפרטים האישיים של כל משתמש לא יופיעו ולא יוצגו באתר ולא יהיו נגישים למשתמשים אחרים באתר, אלא אם הפכו לנגישים עקב מעשה ו/או מחדל שלא תלויים בחברת שרביב.

בכניסה לאתר ובמסירת פרטיו האישיים, המשתמש נדרש לתת את הסכמתו מראש, לכך שהפרטים האישיים שמסר ייכללו במאגר המידע שמנהלת שרביב בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 (להלן: "מאגר המידע"). כמו כן, המשתמש נותן את הסכמתו, מראש, לשימוש במידע על ידי שרביב, בהתאם למדיניות הפרטיות של שרביב המפורטת במסמך זה.

שרביב מאפשרת למשתמש להיכנס לאתר ולשירותי שרביב גם באמצעות רשתות חברתיות וספקי כניסה חברתיים של צד שלישי (למשל, Google, Facebook ו- Yahoo). ספקי כניסה חברתיים אלה עשויים לשתף עם שרביב נתונים אישיים מסוימים, כמתואר בהודעות הכניסה שלהם או במדיניות הפרטיות שלהם. נתונים כאלה עשויים לכלול מידע כגון שם המשתמש, תמונת הפרופיל, טווח הגיל של המשתמש, מינו של המשתמש ומידע ציבורי אחר. שרביב מבקשת מהמשתמש לבדוק את מדיניות הפרטיות של ספקי כניסה חברתיים כאלה לפני הכניסה לאתר שרביב באמצעות השירות של צד ג'.

למען הסר ספק, שרביב מודיעה כי איסוף הפרטים האישיים של משתמשי האתר נעשה בין היתר למטרות שלהלן: (1) יצירת קשר עם המשתמש; (2) הצעת מוצרים של חברת שרביב באופן התואם את דרישות או העדפות המשתמש; (3) שיפור וייעול השירות הניתן על ידי חברת שרביב למשתמש. כמו כן, מידע הדרוש לחברת שרביב לשם ניהול עסקיה, לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שבוצעו על ידי המשתמש באתר עשוי להישמר במאגר המידע של שרביב. שרביב מתחייבת שלא להעביר את הפרטים האישיים של המשתמשים לצדדים שלישיים לצרכי דיוור ישיר, אלא אם כן קיבלה את הסכמתו של המשתמש, מראש, לעשות כן.    

שימוש בקבצי Cookie  ו- Web Beacon
שרביב עשויה לאסוף באופן אוטומטי בעת שימוש באתר ו/או בשרת שלה, מידע על השימוש והפעילות של המשתמשים, כגון כתובת אינטרנט  IP, מידע על המכשיר או הדפדפן, רישומי כניסה או מידע המוזרם אוטומטית על ידי כלי המערכת של המשתמש כדי לטפל בבעיות תמיכה טכנית ולהבין, למען שיפור השירות, כיצד המשתמשים עושים שימוש באתר.

האתר עשויי להכיל רכיבים אשר עשויים לזהות את מאפייני הגלישה של המשתמש באינטרנט (web beacon). נתונים הללו עשויים להאגר במאגרי מידע המאוחסנים אצל צדדי ג' כלשהם. מודגש כי מידע זה עשוי לסייע לצדדי ג' להבין את את אופי הגלישה באינטרנט של המשתמש ולנצל זאת לטובתו.

במטרה להפוך את חווית השימוש באתר לייחודית עבור המשתמש, האתר עושה שימוש ב"עוגיות" (קבצי Cookie) אשר מזהות את המשתמש ונשמרות על הכונן הקשיח במחשבו. רוב הדפדפנים, אשר עשויים לעמוד לרשות המשתמש תומכים באפשרות למניעת קבלת "עוגיות". משתמש המודיע על אי הסכמתו לקבל "עוגיות" מכל סיבה שהיא, עלול לחוות פגיעה בהנאתו בשימוש שלו באתר.

שרביב עשויה לכלול באתר פרסומות צד ג' אשר עושות שימוש ב”עוגיות” ו-Web Beacon על מנת להתאים את הפרסומות לתחומי העניין של הגולש. חלק מהפרסומות המוגשות באתר נעזרות בשירותי  Google inc, אשר עושים שימוש ב"עוגיות". מובא בזאת לידיעת המשתמש, שחברת גוגל עושה שימוש בקבצי Cookie גלובלים אשר מאפשרים לה להתאים פרסומות רלוונטיות לגולש ממידע שהתקבל באתר וכמו כן, מאתרים שונים ברשת. למידע נוסף ומלא מתבקש המשתמש לעיין/י בפרסומי גוגל על "מדיניות הפרטיות של גוגל בנושא פרסומות".

במקרים מסוימים, צדדי ג' המתוארים לעיל יהיו ספקי ניתוח המספקים לשרביב שירותים כגון ניתוח יישומים ודיווח על קריסות. במקרים אחרים, אלה הם ספקי פרסום או מסע פרסום. ספקים אלה עשויים גם לאסוף באופן אוטומטי חלק מהמידע המתואר לעיל, כולל, למשל, מידע על אופן השימוש באתר, כתובת IP, זמני גישה, סוג הדפדפן ושפתו, סוג המכשיר, מזהי ההתקן ומידע ה- Wi-Fi. ספקים אלה עשויים גם לאסוף באופן אוטומטי את המידע הנ"ל אודות המשתמש באמצעות אפליקציות ייעודיות ובאתרים ושירותים אחרים, כולל מידע המאפשר זיהוי אישי על הפעילויות המקוונות של המשתמש לאורך זמן. צדדים שלישיים מסוימים עוזרים לשרביב ולאחרים לקשר את הפעילויות של המשתמש  בין הדפדפנים וההתקנים שבהם עושים שימוש המשתמשים, או לשימוש ביתי, לצורך מיקוד מחדש, פרסום בין מכשירים, ניתוח נתונים ומטרות מדידה. ספקי הניתוח והפרסום של צד שלישי שאנו משתמשים בהם כוללים את: Google Analytics, Crashlytics ו- Apsalar. ספקי צד שלישי מסוימים מאפשרים למשתמש לציין העדפות או לעשות שימוש במידע של המשתמש. חלק מהספקים האלה עשויים גם להיות חברים ב- Network Advertising Initiative) NAI) או ב- Digital Advertising Alliance) DAA), אשר כל אחד מהם מספק דרך פשוטה לבטל את הצטרפותם למיקוד מודעות ופרסומת אצל חברות משתתפות.

חברת שרביב תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטים האישיים לצרכיה המנהליים, העסקיים, השיווקיים והמסחריים, לרבות לצורך ניתוח ועריכת סטטיסטיקות ובלבד שלא יהיה באמור בכדי לזהות את המשתמש באופן אישי והכל בכפוף למדיניות הפרטיות ולדין.

שרביב תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטים האישיים לצורך שליחת עדכונים שוטפים, הצעות לייעול השירות, מגזינים, מידע שיווקי ופרסומי ועוד (להלן: "המידע למשתמש"). חשוב להבהיר כי שרביב תשלח את המידע למשתמש בכפוף להסכמתו של המשתמש לקבלת המידע למשתמש, שיכול שתינתן במסגרת שימוש של המשתמש באתר, או בהתאם להוראות הדין הרלוונטי.

שרביב מבקשת להסב את תשומת ליבו של המשתמש לכך שעל פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 המשתמש זכאי לדרוש, בכתב, באמצעות שליחת בקשה לכתובת דואר אלקטרוני: media.sharbiv@gmail.com, שהמידע המתייחס אליו, המשמש לדיוור ישיר, יימחק ממאגר המידע. במקרה בו יבקש המשתמש להסיר את פרטיו האישיים שלו ממאגר המידע, שרביב תיענה לדרישה ותמחוק אך ורק מן המאגר המשמש לדיוור ישיר, רק את המידע המשמש לדיוור ישיר.

שרביב תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטים האישיים מבלי לקבל את הסמכתו של המשתמש במקרים הבאים: (1) קיומה של מחלוקת משפטית בין המשתמש לשרביב; (2) קיומו של צו שיפוטי המורה לשרביב לעשות כן; (3) המשתמש הפר את תנאי השימוש ו/או את מדיניות הפרטיות ו/או את הדין; (4) שרביב קיבלה טענה ו/או תלונה לפיה המשתמש פעל בניגוד לתנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות ו/או הדין.

שרביב נוקטת בכל האמצעים הסבירים לאבטחת הפרטים האישיים הנמסרים על ידי המשתמש ולאבטחת כל מערכותיה. יחד עם זאת, שרביב לא תישא בכל אחריות, ישירה ו/או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש בפרטים האישיים הנמסרים על ידי המשתמש ו/או הנאספים על ידי שרביב, במישרין ו/או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים ו/או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטת שרביב.

שרביב שומרת על זכותה לעדכן, מעת לעת, מדיניות פרטיות זו ו/או לשנות ו/או להוסיף לה ו/או לגרוע ממנה, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. שינוי כאמור יהיה תקף מיום פרסומו באתר.

המשתמש מתחייב לעיין מעת לעת במדיניות הפרטיות בכדי לעקוב אחר שינויים ועדכונים כאמור ואין שרביב נושאת באחריות לעדכן את המשתמש בדבר ביצוע שינוי כאמור.

משתמש שאינו מסכים לאחד או יותר מהתנאים המצויים בהסכם זה או התנאים המצויינים באחד מחלקיו השונים של האתר, מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר על שירותיו השונים. המשך השימוש באתר מהווה ראייה לכך שהמשתמש מסכים לכל תנאיו.

מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והיא מיועדת לנשים ולגברים כאחד.

אנחנו משתמשים בעוגיות

אנו משתמשים בקובצי Cookie כדי לייעל את פונקציונליות האתר ולשפר את החוויה שלך.